Total Pageviews

Thursday, May 1, 2008

Peranan NaCl, fosfat dan nitrit terhadap mutu olahan daging

Garam, fosfat dan nitrit merupakan bahan tambahan yang umum digunakan dalam pembuatan produk olahan berbasis daging. Apa dan bagaimana peranan bahan-bahan ini dalam membentuk mutu produk olahan daging yang dihasilkan dapat dibaca pada artikel berikut

Artikel: Peranan NaCl, fosfat dan nitrit terhadap mutu olahan daging